Çocuk ve Ergenler için Psikolog Psikoterapi Küçüklük ve ergenlik dönemi, psikologların bilhassa vurguladığı hassas dönemlerdir. Bu dönem çeşitli psikolojik yakınmalara taban hazırlayabildiğinden psikolog desteği almak, hem meselelerin çözümü hem de çocuk-ergen sıhhatli gelişimi için ehemmiyetlidir. Çocuk ve ergenlere yönelik terapiler bir hayli psikolojik yakınmaya karşı ehemmiyetli katkı sağlamaktadır. Küçüklük ve Ergenlik Dönemleri Neden Ehemmiyetlidir? Küçüklük ve ergenlik dönemi ferdin kişiliğinin şekillendiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrenilen davranışlar, edinilen yetenekler, hayatlarının geri kalanında karşılaşacakları vaziyetlere yaklaşımlarını belirlemede istikamet verici olabilecektir. Bu dönemde yaşanan davranış meseleleri, psikiyatrik meseleler, kişilik gelişimlerine ve sosyal ilişkilerine tesir edebileceği gibi akademik gelişimleri üzerinde de rol oynar. Aynı şekilde bu dönemde kazanılan yanlış edinimler, ilerleyen yaşlarda ikili ilişkiler ve çeşitli psikiyatrik bozukluklar (anksiyete, madde kullanım bozuklukları vb.) için taban hazırlayabilmektedir. Çocuk-Ergen Terapisinde Ehemmiyetli Noktalar Çocuk-ergen terapileri yetişkin çalışmalarına göre bir takım farklılıklar gösterebilir. Bilhassa ergenlerde, yaş döneminin özelliklerini göz önünde bulundurmak, bununla beraber ergenin şahsi özelliklerine göre yaklaşım oluşturmak ehemmiyetlidir. Ayrı olarak terapi sürecinde psikoloğun metotları dışında yaş ve jenerasyon farkı kurulan ilişkide rol oynayabilir.