İnsanlar yaşamının bir evresinde psikoloğa ihtiyaç duyabilir. Hatta Psikologlarda.