Kronik duygusal zorluklar ve normal hayat olaylarıyla başa çıkmayla alakalı karşılaşılan yetersizlikleri tanımlamak, daha tesirli başa çıkma taktikleri geliştirme ve şahsi emellere erişmeyi amaçlayan destekleyici bir süreçtir. Müracaat eden ve terapist arasında ki bu süreç; güven, şartsız kabul, yargılayıcı olmama ve saklılığa dayalıdır. Müracaat edenin desturu olmadan her hangi birine veyahut aile ferdine bilgi verilmesi mevzubahis değildir. Psikolojik müracaat etme sohbet etme, anlatıp deşarj olma veyahut kişiye akıl-nasihat verme süreci değildir. Terapist müracaat edenden daha zeki veyahut kabiliyetli değildir. Terapist teorisel bilgisi ile önce müracaat edenin yaşadığı meseleleri tüm gerçekliği ile tanımlamasını, hemen peşinden kişinin sahip olduğu kuvvetli yanları ortaya çıkarmasını sağlar. Bunun hemen peşinden meselelere yönelik neler yapılabileceğine karar verilerek harekete geçilir. Kişilerin yaşadığı meseleler bazen düşünce, bazen duygusal bazen de davranışsal orijinli olabilir. Her bir mesele için terapist teknik ve yollarını kişiye göre yine tertip ederek kişinin kendi ile barışık, sıhhatli düşünebilen, sıhhatli hissedebilen, kendi kararlarları kendisi alabilen işlevsel bir fert olması ile ilgili müracaat edene yardımcı olur.